Butlletí informatiu curs 20/21

Aquesta guia té per objecte proporcionar tota aquella informació que  pensem que els pot resultar interessant per a conèixer les característiques del nostre Centre i per a facilitar-los la comunicació amb el personal que día a dia treballa amb el seu/a fill/a.

En nom del professorat i de la resta de personal del Centre els enviem una salutació ben cordial.

L´equip directiu

Nou grau mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes.

L'admissió en aquesta nova oferta es podrà fer a través de del 23 al 28 de setembre

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports ha convocat l'admissió extraordinària en Formació Professional per a l'actual curs 2020-2021.

Les classes començaran el 20 d'octubre.

L'oferta extraordinària de places en nous cicles es duu a terme en el marc del Pla de modernització de l'FP valenciana,.

A Benifaió, IES Enric Soler i Godes

PROTOCOL D’ACTUACIÓ COVID-19

El present Pla de Contingència ha estat elaborat per l’equip directiu de l’IES Enric Soler i Godes
relatives a l'organització dels centres docents per al curs escolar 2020/2021, motivada per la crisi
sanitària de la COVID-19.


Aquest document inclou recomanacions i directrius en relació a les mesures de prevenció i
higiene enfront de la Covid-19 per a les activitats i les instal·lacions de centre, durant el curs
2020-21, les quals podran ser actualitzades quan els canvis de la situació epidemiològica així ho
requerisquen.

INICI DE CURS 2020-2021

Benvolgudes famílies,

Com és habitual, ens retrobem després del període de vacances d’estiu, però aquest curs 2020-2021 d’una manera peculiar.

En primer lloc, volem donar la benvinguda d’una manera especial a l’alumnat que s’incorpora per primera vegada al nostre institut. I per suposat a la resta del nostre alumnat que, per les circumstàncies no veiem des de fa massa temps.

A l’alumnat i a les famílies volen fer-vos arribar un missatge de tranquil·litat.

Full inscripció AMPA

QUOTA ANUAL SOCI (S’entén per soci a tota la unitat familiar) = 20 euros, ingressar
al compte nº ES6230582340882810925992, CAJAMAR (Cooperativa)

PER ESTAR INSCRIT A L ‘AMPA CAL LLUIRAR EN SECRETARIA DEL CENTRE O ALS
COMPONENS DE LA JUNTA AQUEST FULL DEGUDAMENT EMPLENAT i ADJUNTAR EL JUSTIFICANT DE PAGAMENT
 

Subscriu-te a

IES Enric Soler i Godes

IES Enric Soler i Godes | Partida Sisena s/n - 46450 Benifaió | Tel. (96) 171 90 85 Fax (96) 171 90 86 | 46016312@gva.es