Equip directiu

Direcció

 

 

Director: Ricard Pérez
Vicedirectora: Maria Jesús Moreno
Secretaria: Magalí Roís
Cap d’Estudis: Rosana Soler


Horari d'atenció a pares de l'equip directiu.

Tots els dies. Previ avís telefònic.