Equip directiu

Direcció

 

 

Director: Miquel Sánchez Torres
Vicedirectora: Maria Josep Llopis Rodrigo
Secretari: Magali Ruiz Martínez
Cap d’Estudis: Ricard Pérez Palacios


Horari d'atenció a pares de l'equip directiu.

Tots els dies. Previ avís telefònic.