Centre

Actualment l’Institut acull un total de 360 alumnes:
 

1ESOA PIP 19
1ESOB PEV 16
1ESOC PEV 18
1ESOD PEV 17
1ESOE PEV 21
    91
2ESOA PEV 22
2ESOB PEV 23
2ESOC PEV 19
    64
3ESOA PEV 17
3ESOB PEV 18
3ESOP PEV 14
    49
4ESOA PEV 21
4ESOB PEV 15
QUART REFORÇ PEV 12
    48
1CFB PIP 14
2CFB PIP 12
    26
1BATA PEV 14
1BATB PEV 17
    31
2BATA PEV 21
2BATB PEV 28
    49

distribuïts tots ells en 20 grups.