Consell Escolar

MEMBRES  DIRECCIÓ

Miquel Sánchez Torres (director)
Magalí Roís Martines  (secretària)
Ricard Pérez Palacios (cap d'estudis)


PROFESSORS/ORES


Álvaro SÁNCHEZ HABA
Pilar ALBERTUS BREVA
Joan BEFERULL BLASCO
Rosana SOLER CARCELLER
Pau AVINYÓ CABANES
 

PARES/MARES

Maite MONTALVÀ
Obdúlia BADENES
Amanda CUESTA
Alicia BALLESTER
Araceli HENARES

ALUMNES

Sandra VICENTE
Carmen ROIG
Micaela GARCÍA
Natalia FAJARDO

 

REPRESENTANT DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Marcos BALLESTER


REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT
Bibiana PILES ROVIRA