Ampa

Des de l’AMPA podem participar en la vida i gestió de l’Institut.
Com a pares i mares tenim el compromís d’educar els nostres fills, col·laborant amb el professorat i l’equip directiu del Centre en tot el referent a l’educació.
L’AMPA durant el curs 2010-11 ha col·laborat en equipaments per als seminaris, en arranjament del Centre, en activitats extraescolars, en la gestió de l’adquisició dels llibres de text per part de l’alumnat, en la festa fi de curs...

Demanem la vostra assistència i col·laboració en l’associació.

Presidenta: Mª Dolores Navarro Campos
Vice-presidenta: Marina García Arenes
Tresorera: Mª Amparo Barberá Boluda
Comptadora: Mª Victoria Escribá Blasco
Secretaria: Rosana Celdrán Rosa
Vice-secretaria: Mª Carmen González Pérez
Vocal 1: Maravillas Campos Martí
Vocal 2: Mª José Girona Contreras
Vocal 3: Isabel Gómez Melgar
Vocal 4: Mª Dolores Pasarrius Garulo
Vocal 5: Mª Fina Marí Matalí
Vocal 6: Enriqueta Chiral Sellés
Vocal 7: Mª Pilar Bermúdez Cañaveras
Vocal 8: Mª José Rivero López