Departaments Didàctics

Departaments Didàctics.
És funció del cap de departament didàctic, entre altres, la de coordinar la programació i el desenvolupament de les assignatures que són competència del seu departament. Per això, i amb objecte que puguen acudir a ells per qualsevol problema o dubte, es relacionen a continuació:

18/19
DEPARTAMENT DIDÀCTIC - PROFESSOR/A
LLATÍ I GREC Carmen Ros
GEOGRAFIA I HISTÒRIA Teresa Abella
PLÀSTICA Natxo Javaloyas
VALENCIÀ LLENGUA I LITERATURA Imma Calatayud
MÚSICA Joan Osca
ANGLÉS Carmen Rovira
CASTELLÀ LLENGUA I LITERATURA Jacqueline Noguerón
EDUCACIÓ FÍSICA Pau Avinyó
FRANCÉS Françoise García
FILOSOFIA Isabel Valero
TECNOLOGIA Rosana Soler
BIOLOGIA I GEOLOGIA Monica Pérete
MATEMÀTIQUES Amparo Duart
FÍSICA I QUÍMICA Xaro Capellino
INFORMÀTICA Imma Salesa
RELIGIÓ José Fco. Pérez
ECONOMIA Pablo Gimeno
ORIENTACIÓ Josep Torres