LLIBRES DE TEXT CURS 2021-2022

llibres

Versió 1.0- 2/7/2021

Per a evitar confusions, es recomana que l’alumnat mantinga el llibre en condicions de ser retornat, fins que el professorat li confirme la seua validesa al mes de setembre.

Etiquetes