Secretaria i consergeria

 

La Secretaria del Centre és atesa per  Amparo Perpiñán

 

i la Consergeria per 2 conserges:

Marcos Ballester i Carolina Jara


L´horari de secretaria és de 9h  a 14: 00 hores. Tots els dies.