Full inscripció AMPA

QUOTA ANUAL SOCI (S’entén per soci a tota la unitat familiar) = 20 euros, ingressar
al compte nº ES6230582340882810925992, CAJAMAR (Cooperativa)

PER ESTAR INSCRIT A L ‘AMPA CAL LLUIRAR EN SECRETARIA DEL CENTRE O ALS
COMPONENS DE LA JUNTA AQUEST FULL DEGUDAMENT EMPLENAT i ADJUNTAR EL JUSTIFICANT DE PAGAMENT
 

Calendari final i xarxa llibres

Publicació telemàtica dels butlletins a través de web família. Es lliuraran també per correu electrònic.

Reclamacions i atenció del professorat per cita prèvia.

El retornament de llibres es farà a la biblioteca i hauran de seguir-se les instruccions generals especificades a continuació.

Després de tornar els llibres replegaran els sobres de matrícula, on tindran el dia en que han de vindre a matricular-se. També s'aprofitarà per buidar la taquilla i tornar les claus.

PROVA D'ACCÉS AL CICLE DE GRAU SUPERIOR (CFGS)

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional


REQUISITS
● No complir els requisits acadèmics d'accés directe.
● Tindre 19 anys o complir-los durant l'any 2020.


CALENDARI DE LES PROVES
1 i 2 de juliol.

PROVA D’ACCÉS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional.


REQUISITS
• No complir els requisits acadèmics d'accés directe.
• Tindre 17 anys o complir-los durant l'any 2020.


CALENDARI DE LES PROVES
• 1 i 2 de juliol.

PROCÉS D'ADMISSIÓ - del 17 al 25 de juny

PROCÉS D'ADMISSIÓ
Qui ha de fer l'admissió?
L’admissió sols ha de fer-la l’alumnat que canvie d’etapa d’ensenyament o de centre.
En el cas de l’alumnat de l'IES Enric Soler i Godes, ha de fer-la:

  • Aquell que passa de 4t d’ESO a 1r de Batxillerat.
  • L’alumnat d’ESO que el pròxim curs vol fer estudis de formació professional bàsica
  • L'alumnat que vullga continuar els seus estudis en un altre centre.

Alumnat de 6é de Primària

Etiquetes

ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL: Alumnat 4t ESO i BATXILLERAT

La finalitat del Pla d’Orientació Acadèmica i Professional (POAP) és facilitar el procés de presa de decisions de l’alumnat en relació al seu itinerari acadèmic i/o professional.

En aquest document trobareu informació rellevant que facilita aquest procés, una vegada finalitzeu  4t. ESO i per alumnat de Batxillerat.

Informació al document adjunt.

Departament d'Orientació IES Enric Soler i Godes.

Accés als documents del servidor web del centre


Hem habilitat un servidor de fitxers a la web del centre on els alumnes podran descarregar fitxers que els professors han penjar prèviament.


Per tal d’accedir als fitxers heu de seguir les següents instruccions:
1. Accedir a la pàgina web del centre (iesenricsolerigodes.com) i fer ‘clic’ a la pestanya  “Materials”:
2. Durant la connexió amb el servidor veureu la següent imatge durant uns segons, no
s’ha de fer res.
3. A continuació veureu els recursos del servidor:

Subscriu-te a

IES Enric Soler i Godes

IES Enric Soler i Godes | Partida Sisena s/n - 46450 Benifaió | Tel. (96) 171 90 85 Fax (96) 171 90 86 | 46016312@gva.es