Avaluació extraordinària. Juny 2020

Calendari

Les matèries que no apareixen al calendari es perquè se podran superar amb la presentació de treballs. Cada alumne amb assignatures suspeses s’haurà de ficar en contacte amb el professor/a corresponent per concretar quin tipus de treball i la manera i termini en que s’ha de presentar.