Beques

BEQUES
L’Institut tramita les beques sol·licitades pels alumnes. Els alumnes d’Educació Secundària Obligatòria podran demanar l’ajuda de llibres en dues modalitats:
Els de Primer Cicle de l’ESO (1r i 2n d’ESO).
Els de Segon Cicle de l’ESO (3r i 4t d’ESO).

Beques GVA

http://www.ceice.gva.es/ca/web/universidad/ayudas-y-becas

 

Els grups de FPB també poden rebre unes ajudes per la formació en Centres de Treball i beques al Ministeri d’Educació.
Els terminis s’anunciaran oportunament al tauler d’anuncis.
Els alumnes de Batxillerat sol·licitaran la beca mitjançant impresos telemàtics. El termini de presentació és variable, però sempre bastant ampli, de l’1 de juliol fins al 31 d’octubre. Els interessats hauran de presentar al Centre el document acreditatiu de la concessió de la beca, que Conselleria els envia per correu.

Beques MEC
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/ca/becas-ayudas.html