Calendari final i xarxa llibres

Notes

Publicació telemàtica dels butlletins a través de web família. Es lliuraran també per correu electrònic.

Reclamacions i atenció del professorat per cita prèvia.

El retornament de llibres es farà a la biblioteca i hauran de seguir-se les instruccions generals especificades a continuació.

Després de tornar els llibres replegaran els sobres de matrícula, on tindran el dia en que han de vindre a matricular-se. També s'aprofitarà per buidar la taquilla i tornar les claus.

A secretaria estaran disponibles els butlletins en paper per si algun alumne/a o família els vols replegar.

La cita prèvia es demanarà a través del teléfon del centre 961 71 90 85 o del correu electrònic 46016312@gva.es

INSTRUCCIONS GENERALS BANC DE LLIBRES

- LA RECEPCIÓ DELS LLIBRES ES FARÀ PER LA PORTA DE LA BIBLIOTECA QUE DONA AL PATI. CADA GRUP TÉ UN HORARI ASSIGNAT, CAL RESPECTAR-LO AL MÀXIM.

- CADA ALUMNE PORTARÀ TOTS ELS SEUS LLIBRES FOLRATS.

- S’HA DE PORTAR EL FULL DE CONSELLERIA DEGUDAMENT EMPLENAT I SIGNAT (enviat tutors per correu electrònic, a la pàgina web de l’IES i web de conselleria).

- EL DETERIORAMENT DELS MATERIALS PER MALA UTILITZACIÓ O LA PÈRDUA D'AQUESTS SUPOSARÀ L'OBLIGACIÓ, PER PART DELS REPRESENTANTS LEGALS DE L'ALUMNAT, DE REPOSAR EL MATERIAL DETERIORAT O EXTRAVIAT. EN CAS CONTRARI SUPOSARÀ QUE AL CURS SEGÜENT NO PODRÀ PARTICIPAR EN EL BANC DE LLIBRES.

- L’ALUMNAT ROMANDRÀ AL PATÍ PER A L’ENTREGA DEL LOT DE LLIBRES RESPECTANT EL DIA, L’HORA I L’ORDRE D’ARRIBADA, PER TAL D’ORGANITZAR-SE I PODER MANTINDRE LES MESURES DE SEGURETAT ESTABLERTES.

- EN COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT ÉS OBLIGATORI L'ÚS DE MASCARETA PER ACCEDIR A L’EDIFICI.