PROCÉS D'ADMISSIÓ - del 17 al 25 de juny

Admissió

PROCÉS D'ADMISSIÓ
Qui ha de fer l'admissió?
L’admissió sols ha de fer-la l’alumnat que canvie d’etapa d’ensenyament o de centre.
En el cas de l’alumnat de l'IES Enric Soler i Godes, ha de fer-la:

  • Aquell que passa de 4t d’ESO a 1r de Batxillerat.
  • L’alumnat d’ESO que el pròxim curs vol fer estudis de formació professional bàsica
  • L'alumnat que vullga continuar els seus estudis en un altre centre.

Alumnat de 6é de Primària

  • Aquell que estudia als centres adscrits de Benifaió (Trullàs i Santa Bàrbara) i el proper curs vol estudiar 1r d’ESO al nostre centre no ha de fer cap admissió. Més endavant sí que hauran de fer la matrícula.
  • L'alumnat que vinga de qualsevol altre centre de primària sí que ha de fer admissió.

Alumnat de ESO, FPB o BAT que enguany no és alumne de l'IES Enric Soler i Godes.

  • Ha de fer l’admissió l’alumnat nou de qualsevol altre curs que el pròxim curs desitgeestudiar al nostre centre.

Si he de fer l'admissió, quan he de fer-la?
Presentació de sol•licituds per a l’ESO, Batxillerat, FPB i cicles formatius: del 17 al 25 de juny.


Si he de fer l'admissió, com l'he de fer?

  • El procediment d’admissió per al curs 2020-2021 s’ha de tramitar de manera electrònica. Les persones interessades ha d’accedir a la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a omplir el formulari electrònic de sol·licitud d’admissió, segons l’ensenyament que corresponga.
  • Per a poder realitzar la sol·licitud és necessari obtindre la «clau d’admissió».
  • La «clau d’admissió» es pot obtindre directament amb el DNI o mitjançant algun dels sistemes habituals de verificació digital d’identitat.
Etiquetes