16 de març lliurament de butlletins de la 2a AVALUACIÓ

notes

Benvolguts pares i mares,

 

Dilluns 16 de març de 2020 lliurarem els butlletins de les qualificacions de la 2a AVALUACIÓ, per la qual cosa queden convocats a les 11:15 h a l’aula del grup al qual pertany el seu fill/a. Els recorde la importància de recollir personalment l’esmentat document, així com les informacions que els puga transmetre respecte al procés d’aprenentatge del seu fill/a

 

El mateix dia 16 de març des de les 11:15 fins les 13:30, el professorat de les diferents àrees estarà disponible per a atendre els aclariments / reclamacions a les qualificacions.

 

En cas que algun professor/a no els puga atendre, caldrà que es posen en contacte amb ell/a.

 

Benifaió, 5 de març de 2020

 

 

El / La tutor/a