MORAGETE 2020 IS COMING UP SOON! READ THESE INSTRUCTIONS AND LET'S GO!

Moragete

PROCEDIMENT PER AL PAGAMENT FINAL AL CAMPUS MORAGETE

 

Dies 27, 28, 29 i 30 d'abril de 2020

 

Els documents a continuació s'hauran de lliurar dins d'una funda de plàstic a la Secretaria del centre abans del divendres 6 de març.

 

1. S'ha d'omplir un document: "FICHA DE SALUD" annexa (no cal afegir una foto).

2. Feu una fotocòpia del SIP i afegiu-la a la fitxa mèdica.

3. S'han d'ingressar al següent compte corrent la quantitat de 188 euros. S'ha de portar el resguard o una fotocòpia del pagament.

 

CAJAMAR - Sucursal Reinas Requena

Beneficiari: B97349765 - CAMPUS MORAGETE, S.L.

Nº compte bancari: ES13 3058 7080 5110 2180 1585

També heu de llegir aquests documents penjats a la web del centre:

-La «Cláusula de tratamiento de datos personales». No s'ha de portar cap document signat si esteu d'acord.

Qué traer al campus» per poder fer la maleta. Cada alumne ha de dur tovallola! La roba de llit ja la tenim inclosa.

 

Atentament.

El departament d’anglés.