PROVA HOMOLOGADA PER A L’OBTENCIÓ DEL NIVELL A2

A2

PROVA HOMOLOGADA PER A L’OBTENCIÓ DEL NIVELL A2

1. On està regulada la prova homologada?

Aquesta prova està regulada per l’Orde 20/2011, de 24 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les proves homologades per a l’obtenció del certificat del Nivell Bàsic de les llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana cursades per l’alumnat d’Educació Secundària i de Formació Professional de la Comunitat Valenciana.

2. Què és la prova homologada?

És una prova que serveix per a acreditar el Nivell A2 de competència lingüística, tal com es defineix en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

 

3. Per a què serveix la prova homologada?

Permet l’obtenció del certificat del Nivell A2 dels idiomes estrangers cursats en els centres docents.

Permet accedir al primer curs del Nivell B1 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que s’imparteixen a les escoles oficials d’idiomes. En cap cas suposa l’obtenció d’una plaça a les escoles oficials d’idiomes, perquè per a això s’ha de seguir el procediment establert quant a preinscripció i matrícula.

4. Qui pot presentar-se a la prova homologada? Tot alumne que tinga, almenys, setze anys complits l’any natural de la realització de la prova i estiga matriculat al centre en el curs de la realització de la prova.

La prova unificada d'anglés es realitzarà el 13 i 14 de febrer.

La prova unificada de francés es realitzarà el 19 de febrer.
 

Més informació.

http://www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/proves-homologades