LLiurament de butlletins de qualificacions de la 1a Avaluació - 21 de desembre

avaluació

Divendres 21 de desembre de 2018 lliurarem els butlletins de les qualificacions de la 1a AVALUACIÓ, per la qual cosa queden convocats a les 10:45 h a l’aula del grup al qual pertany el seu fill/a. Els recorde la importància de recollir personalment l’esmentat document, així com les informacions que els puga transmetre respecte al procés d’aprenentatge del seu fill/a, etc.


El mateix dia 21 de desembre des de les 11:00 fins les 12:30, el professorat de les diferents àrees estarà disponible per a atendre els aclariments / reclamacions a les qualificacions . En cas que algun professor/a no els puga atendre, caldrà que es posen en contacte amb ell/a .

 

Benifaió, 17 de desembre de 2018