Projecte educatiu centre

Projecte Educatiu del Centre
IES Enric Soler i Godes 2010/2011

Aprovat pel Consell Escolar el dia 11/10/2012.