Biblioteca

Imatge relacionada

 

 

La Biblioteca està oberta durant l’horari escolar, incloent-hi el temps d’esplai.
S’ha intentat que la biblioteca siga un lloc on es puga acudir per moltes raons quan no hi ha classe. No obstant això, cal recordar que l’ambient de la biblioteca ha de ser sempre de recolliment, silenci, concentració i estudi.
En la biblioteca disposem de llibres, classificats per matèries i per autors, a més de diaris i revistes de temàtica molt variada.

NORMES GENERALS D’ÚS DE LA BIBLIOTECA

1. A la biblioteca ha d’haver-hi el major silenci posible.
2. No es pot menjar ni beure.
3. S’ha de respectar la distribució de taules i de catires, i fer-ne un bon ús.
4. Per consultar qualsevol llibre, poseu-vos en contacte amb el professor o la professora de biblioteca.
5. Només es permetrà jugar als escacs, sempre i quan hi haja un professor o professora de guàrdia i no es moleste a la resta d’usuaris.
6. El no compliment d’aquestes normes suposarà l’expulsió de la biblioteca.
7. Cada lector o lectora solament podrà treure, al mateix temps, un màxim de dos llibres.
8. El préstec serà de quinze dies.
9. El carnet d’estudiant és imprescindible per treure llibres, i es quedarà a la biblioteca fins a la devolució d’aquests.
10. Els llibres que no es poden prestar, es podran treure de la biblioteca el temps necessari per fer fotocòpies, però sempre amb el lliurament del carnet al professor o professora de biblioteca.
11. Cada dia de retard en la devolució d’un llibre implicarà una sanció d’un dia sense poder treure’n.
12. La pèrdua d’un llibre, o el seu greu deteriorament, implicarà que el lector haja de comprar-ne un altre indèntic.

13. Durant la setmana anterior a les vacances de Nadal i de Pasqua, el període de préstec s’ampliarà fins al primer dia de classe després d’acabades aquestes.