Secretaria

Secretaria i consergeria

La Secretaria del Centre és atesa per 2 Administratius de Gestió:
Vicenta Guixot i Amparo Perpiñán i la Consergeria per 2 conserges: Marcos Ballester i Carolina Jara

L´horari de secretaria és de 9h a 14: 00 hores. Tots els dies.