Departaments

És funció del cap de departament didàctic, entre altres, la de coordinar la programació i el desenvolupament de les assignatures que són competència del seu departament. Per això, i amb objecte que puguen acudir a ells per qualsevol problema o dubte, es relacionen a continuació:

2015-2016

Anglés: Carmen Rovira
Castellà: Pilar Albertus
Ciències naturals: Vicky Herreras
Dibuix: Bea Albiol
Economia: Joan Vallés
Educació física: Pau Avinyó
Filosofia: Isabel Valero
Física i química: Xaro Capellino
Francés: Maria Torres
LLatí: Carmen Ros
Socials: Francisco Monfort
Informàtica: Ricard Pérez
Matemàtiques: Amparo Duart
Música: Joan Osca
Orientació: Soni Talens
Religió: Juan Carlos Egea
Tecnologia: Rosanna Soler
Valencià: Imma Calatayud