FPB - Informàtica d'Oficina

FPB- 1NIVELL

Informàtica d'oficina

Mòduls específics
- Ofimàtica i arxiu de documentació
- Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics

Mòduls formatius
- Comunicació i Societat I.
- Ciencies Aplicades I.
- FOL.

Tutoria

FPB- 2NIVELL

Informàtica d'oficina

Mòduls específics
- Instal·lació i manteniment de xarxes per a la transmissió de dades.
- Operacions auxiliars per a la configuració i explotació.

Mòduls formatius
- Comunicació i Societat II.
- Ciencies Aplicades II.
- FOL.
- Formació en centres de treball
-Tutoria