PQPI

PQPI- 1NIVELL

Operacións auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics

Mòduls específics
-Operacions auxiliars de muntatge de components informàtics.
-Operacions auxiliars de manteniment de sistemas microinformàtics.
-Operacions auxiliars am,b tenologies de la informació i la comunicació.
-Mòdul de formació en centres de treball.

Mòduls formatius
-Àmbit lingüístic i social.
-Àmbit científic i matemàtic.
-FOL.
-Prevenció de riscos laborals i qualitat medioambiental.

Educació física.
Tutoria

PQPI- 2NIVELL (Obtenció Títol Graduat Escolar)

Mòduls específics
-Operacions auxiliars de muntatge de components informàtics.
-Operacions auxiliars de manteniment de sistemas microinformàtics.
-Operacions auxiliars am,b tenologies de la informació i la comunicació.
-Mòdul de formació en centres de treball.

Mòduls formatius
-Àmbit de comunicació.
-Àmbit social.
-Àmbit científic i matemàtic.

Educació física.
Tutoria