Calendari escolar

Curs 2014/2015

Seran festius, durant el curs escolar, els dies següents.
9 i 10 octubre.
8 de desembre.
17, 18 i 19 de març. Sant Josep.
1 de Maig.

Vacances:

Nadal: del 23 de desembre
de 2014 fins al 6 de gener de
2015, els dos inclosos.

Pasqua: del 2 al 13 d’abril
del 2015, ambdós inclosos.

Finalització de classes: 10 de juny.