HORARI XARXA LLIBRES 2018

Alumnat amb tot aprovat

Divendres 22 Juny: 9:00 4t ESO A 11:30 4t ESO B
Dilluns 25 Juny: 9:00 3rA 9:30 PMAR 11:30 3rB 11:30
Dimarts 26 Juny: 9:30 2n ESOA i C 11:30 2n ESO B
Dimecres 27 Juny: 12:00 1r ESO C i D
Dijous 28 Juny: 9:00 1r ESO A i B

Alumnat passa de curs i repetidors.

Dimecres 4 Juliol: 9:00 4t ESO A-B 11:30 3rA-B-P
Dijous 5 Juliol: 9:00 2n ESOA 9:30 2n ESO C 11:30 2n ESO B
Divendres 6 Juliol: 9:00 1r ESO A i B 11:30 1r ESO C i D

IMPORTANT:
• ELS LLIBRES HAN D'ESTAR EN BON ESTAT.
• HAN D'ESTAR FOLRATS.
• NO HAN D'ESTAR RATLLATS NI AMB LES ACTIVITATS FETES.

* SI L'ALUMNAT NO TORNA TOTS ELS LLIBRES EN BON ESTAT QUEDARÀ EXCLÓS DE LA XARXA DE LLIBRES.
PER A PODER CONTINUAR DEURÀ REPOSAR ELS LLIBRES EN MAL ESTAT.

Adjunt: 
Adjunt2: 
Adjunt3: 
Adjunt4: