MORAGETE 2018 IS COMING UP SOON! READ THESE INSTRUCTIONS AND LET'S GO!

PROCEDIMENT PER L'INSCRIPCIÓ I PAGAMENT AL CAMPUS MORAGETE (23-27 abril 2018)

Els documents a continuació s'hauran de lliurar dins d'una funda de plàstic a la Secretaria del centre abans del dilluns 16 d'abril.

1. S'ha d'imprimir i omplir un document: FICHA DE SALUD (no cal afegir una foto).

2. Feu una fotocòpia del SIP i afegiu-la a la fitxa mèdica.

3.S'han d'ingressar al següent compte corrent la quantitat de 200 euros. S'ha de portar el resguard o una fotocòpia del pagament!!

CAJAMAR- Sucursal Reinas Requena
CAMPUS MORAGETE S.L
ES13 3058 7080 5110 2180 1585

També heu de llegir aquestos documents:

-La «Cláusula de tratamiento de datos personales». No s'ha de portar cap document signat si esteu d'acord.
-«Qué traer al campus» per poder fer la maleta! Cada alumne ha de dur tovallola! La roba de llit ja la tenim inclosa! :-)