Divendres 16 de març de 2018 - Butlletins de les qualificacions de la 2a AVALUACIÓ

Benvolguts pares i mares,

Divendres 16 de març de 2018 lliurarem els butlletins de les qualificacions de la 2a AVALUACIÓ. Donat que les qualificacions les tindran disponibles a la plataforma webfamília des del mateix dia, els butlletins els lliurarem directament a l'alumnat. De qualsevol forma, vostés tenen la possibilitat de vindre a recollir les notes personalment eixe dia 16 de març a les 11:15 i així, mantindre una entrevista amb el tutor/a per parlar-ne del procés d’aprenentatge del seu fill/a, etc.

El mateix dia 16 de març des de les 11:30 fins les 13:30, part del professorat de les diferents àrees estarà disponible per a atendre els aclariments / reclamacions a les qualificacions . En cas que algun professor/a no els puga atendre, caldrà que es posen en contacte amb ell/a la setmana següent.

Benifaió, 6 de març de 2018

El / La tutor/a