Divendres 22 de desembre de 2017- LLiurament de butlletins de la 1a AVALUACIÓ

Benvolguts pares i mares,

Divendres 22 de desembre de 2017 lliurarem els butlletins de les qualificacions de la 1a AVALUACIÓ, per la qual cosa queden convocats a partir de les 10:30h a l’aula del grup al qual pertany el seu fill/a. Els recorde la importància de recollir personalment l’esmentat document, així com les informacions que els puga transmetre respecte al procés d’aprenentatge del seu fill/a, etc.

El mateix dia 22 de desembre des de les 11:00 fins les 12:30, el professorat de les diferents àrees estarà disponible per a atendre els aclariments / reclamacions a les qualificacions . En cas que algun professor/a no els puga atendre, caldrà que es posen en contacte amb ell/a .

Benifaió, 18 de desembre de 2017.