Reunió pares - dimarts 17 d’octubre de 2017

Benvolguts pares i mares,

Us convoquem a la reunió que farem el proper dimarts 17 d’octubre de 2017 amb el/la tutor/a del grup del vostre fill/a.

La reunió serà a les 18:00 h i es farà en l’aula del grup a què pertany el vostre fill/a i es tractaran entre d’altres els següents temes:

1. Presentació del tutor/a. Breu explicació del sistema educatiu.
2. Horari, assignatures (hores setmanals, desdoblaments, etc) i professorat del grup. Horari d’atenció a pares
3. Criteris de promoció, graduació.
4. Calendari escolar.
5. Normes de convivència.
6. Seguiment acadèmic, assistencial i disciplinari amb l'aplicació «webfamilia»
7. Funcions departament d’orientació
8. Lliurament tríptic informatiu.
9. PAM (Pla d'actuació per a la millora; només1r d'ESO)
10. Eleccions al Consell escolar (23 de novembre de 2017)
11. Precs i preguntes

Esperem la vostra presència.
Benifaió, 10 d’octubre de 2017

El professor tutor/a,