1r, 2n i 3r ESO - Xarxa llibres 2017-2018. Del 15 de juny fins 20 de juny i extraordinariament del 3 a 6 de juliol.

1r,2n i 3r ESO - Xarxa llibres 2017-2018. Del 15 de juny fins 20 de juny.

L'alumnat d' ESO que ha participat al Banc de llibres té l'obligació de tornar tots els llibres de text del curs 2016-17.

Habilitarem des del 15 de juny fins al 20 de juny per a tornar-los.
Cada alumne haurà de portar el document degudament complimentat i signat.
Més informació a la web de l'institut.

-Els llibres que no estiguen en bon estat per mal ús de l'alumnat hauran de ser reposats per la família.
-No es repartiran les notes a l'alumnat que no porte tots els llibres.

-Si algun alumne té alguna matèria suspesa igualment tornarà tots els llibres però podrà agafar tots aquells que necessite, retornant-los posteriorment entre el dia 3 i 6 de juliol.

-L'alumnat repetidor igualment haurà de fer el tràmit, encara que després s'emporte els llibres.

-L'alumnat que no ha participat pot sol·licitar la participació fins el 20 de juny.

Web de la Conselleria amb tota la informació.
http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libr...

Enllaç per a descarregar el document que cal lliurar al centre.
http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/164347172/Doc_Lliurament_lli...

Coordinador Xarxa LLibres