buy dapoxetine online dapoxetine dapoxetine online cheap dapoxetine buy cheap dapoxetine dapoxetine priligy priligy tablets dapoxetine at cvs dapoxetine effectiveness dapoxetine reviews side effects for dapoxetine dapoxetine for sale dapoxetine 100 mg priligy in the united states viagra with dapoxetine reviews dapoxetine without a doctors prescription dapoxetine without prescription 1r, 2n i 3r ESO - Xarxa llibres 2017-2018. Del 15 de juny fins 20 de juny i extraordinariament del 3 a 6 de juliol. | IES Enric Soler i Godes

1r, 2n i 3r ESO - Xarxa llibres 2017-2018. Del 15 de juny fins 20 de juny i extraordinariament del 3 a 6 de juliol.

1r,2n i 3r ESO - Xarxa llibres 2017-2018. Del 15 de juny fins 20 de juny.

L'alumnat d' ESO que ha participat al Banc de llibres té l'obligació de tornar tots els llibres de text del curs 2016-17.

Habilitarem des del 15 de juny fins al 20 de juny per a tornar-los.
Cada alumne haurà de portar el document degudament complimentat i signat.
Més informació a la web de l'institut.

-Els llibres que no estiguen en bon estat per mal ús de l'alumnat hauran de ser reposats per la família.
-No es repartiran les notes a l'alumnat que no porte tots els llibres.

-Si algun alumne té alguna matèria suspesa igualment tornarà tots els llibres però podrà agafar tots aquells que necessite, retornant-los posteriorment entre el dia 3 i 6 de juliol.

-L'alumnat repetidor igualment haurà de fer el tràmit, encara que després s'emporte els llibres.

-L'alumnat que no ha participat pot sol·licitar la participació fins el 20 de juny.

Web de la Conselleria amb tota la informació.
http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libr...

Enllaç per a descarregar el document que cal lliurar al centre.
http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/164347172/Doc_Lliurament_lli...

Coordinador Xarxa LLibres