I CONCURS DE FOTOGRAFIA DE LA NATURA IES ENRIC SOLER I GODES 2017

I CONCURS DE FOTOGRAFIA DE LA NATURA IES ENRIC SOLER I GODES 2017.

Concurs organitzat pels departaments de Biologia i Geologia i Educació Plàstica i Visual de l'IES Enric Soler i Godes amb la finalitat de fomentar l'observació de la naturalesa, afavorir l'apreciació de la bellesa de l'entorn, animar l'esperit científic alhora que l'artístic dels alumnes i demostrar que l'art i la ciència no són conceptes contraposats.

El lliurament de premis es realitzarà el dia 30 de maig a l'hora del pati.