Urgent: Es suspenen les classes

Es suspenen les classes atenent les indicacions de l'Ajuntament.