Convocatòria per al lliurament de les qualificacions. Divendres 9 de desembre 12.10h

IES Enric Soler i Godes
Benifaió

Benvolguts pares i mares,

Divendres 9 de desembre de 2016 lliurarem els butlletins de les qualificacions de la 1a AVALUACIÓ, per la qual cosa queden convocats a les 12:10 h a l’aula del grup al qual pertany el seu fill/a. Els recorde la importància de recollir personalment l’esmentat document, així com les informacions que els puga transmetre respecte al procés d’aprenentatge del seu fill/a, etc.

El mateix dia 9 de desembre des de les 12:15 fins les 13:30, part del professorat de les diferents àrees estarà disponible per a atendre els aclariments / reclamacions a les qualificacions . En cas que no us puga atendre algun professor/a, caldrà que us poseu en contacte amb ell/a la setmana següent.

Si no poden vindre cal que signen la present autorització, que s'ha de donar al tutor/a, per tal que l’alumne mateix reculla la documentació esmentada.

En qualsevol cas, les qualificacions estaran disponibles a l'aplicació webfamília al migdia del mateix divendres 9 de desembre.

Benifaió, 1 de desembre de 2016

El / La tutor/a