LLibres de text 2017/2018

Revisat 10/7/2017

Atenció:
No hi ha llibre a la matèria de Hª del mon contemporani a 1r de BAT.
3ESO: BIOLOGIA de 3r, la professora decidirà el 1r dia de classe si s'utilitza llibre o no.

A l'enllaç teniu disponible el llistat de llibres del curs 17-18.
L'alumnat* d'ESO *que pertany al banc de llibres, en principi no ha d'adquirir cap llibre,* a excepció dels de lectura.*
Els primers dies de setembre publicarem, en aquesta pàgina i als taulers de l'institut, quan estaran disponibles els lots de llibres.