Centre

Actualment l’Institut acull un total de 360 alumnes:

87 en 1r ESO,
56 en 2n. d´ESO,
57 en 3r d´ESO,
45 en 4t d´ESO,
59 en 1r de Batxillerat,
28 en 2n de Batxillerat,
18 en FPB1 i
10 en FPB2 ,

distribuïts tots ells en 17 grups.