Centre

Actualment l’Institut acull un total de 352 alumnes:
63 en 1r ESO,
83 en 2n. d´ESO,
57 en 3r d´ESO,
52 en 4rt d´ESO,
41 en 1r de Batxillerat,
28 en 2n de Batxillerat,
14 en PQPI1,
14 en PQPI2 ,

distribuïts tots ells en 16 grups.