Consell Escolar

MEMBRES DIRECCIÓ

Miquel Sánchez Torres (director)
Magalí Roís Martines (secretària)
Andreu Soler Mira (cap d'estudis)

PROFESSORS/ORES

Santiago CARBÓ AGUILAR
Álvaro SÁNCHEZ HABA
Pilar ALBERTUS BREVA
Ricard PÉREZ PALACIOS
Joan BEFERULL BLASCO
Rosana SOLER CARCELLER
Pau AVINYÓ CABANES
Teresa MARTÍ REINÉS

PARES/MARES

Maite MONTALVÀ
Obdúlia BADENES
Amanda CUESTA
Alicia BALLESTER
Araceli HENARES

ALUMNES

Sandra VICENTE
Carmen ROIG
Micaela GARCÍA
Natalia FAJARDO
REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT
Bibiana PILES ROVIRA
REPRESENTANT DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Marcos BALLESTER