Consell Escolar

MEMBRES DIRECCIÓ
-Miquel Sánchez Torres (director)
-M. Josep Llopis (vicedirectora)
-Magalí Roís Martines (secretària)
-Andreu Soler Mira (cap d'Estudis)

PROFESSORS/ORES
-Santiago CARBÓ AGUILAR
-Álvaro SÁNCHEZ HABA
-Pilar ALBERTUS BREVA

-Ricard PÉREZ PALACIOS
-Joan BEFERULL BLASCO
-Rosana SOLER CARCELLER

PARES/MARES
-Maite MONTALVÀ
-Enric CAMPOS MARTI
-César ESCRIBÀ LLÀCER
-M.Teresa HERVAS NOGUES
-Araceli HENARES

ALUMNES
-Jose Vicente GRAU
-Sandra VICENTE

REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT
-Maribel SABATER MAGRANER

REPRESENTANT DEL
PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I
SERVEIS
-Marcos BALLESTER